xs

Phong thủy

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

(21/02/2020)

Sao Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Thuộc hành hỏa là một hung tinh chủ sự phá hoại, thất bại và hao tán tiền bạc.

Tìm hiểu cách an sao và ý nghĩa của sao Phượng Các(05/11/2019)

Cách an sao Phượng Các như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Phượng Các trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hỏa Tinh(04/11/2019)

Vị trí của sao Hỏa Tinh như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hỏa Tinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Khốc(02/11/2019)

Vị trí của sao Thiên Khốc là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thiên Khốc trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Đại Hao()

Sao Đại Hao là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đại Hao trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hóa Kỵ(31/10/2019)

Vị trí của sao Hóa Kỵ là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Kỵ trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Hóa Khoa(30/10/2019)

Sao Hóa Khoa là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Khoa trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh()

Sao Linh Tinh là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Tang Môn(28/10/2019)

Vị trí của sao Tang Môn là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Tang Môn trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Kình Dương(25/10/2019)

Vị trí của sao Kình Dương là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đà La trong bài viết nhé!

Xem Thêm
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau