Mở thưởng hôm qua

xs

Phong thủy

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

(21/02/2020)

Sao Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Thuộc hành hỏa là một hung tinh chủ sự phá hoại, thất bại và hao tán tiền bạc

Tìm hiểu cách an sao và ý nghĩa của sao Phượng Các(05/11/2019)

Cách an sao Phượng Các như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Phượng Các trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hỏa Tinh(04/11/2019)

Vị trí của sao Hỏa Tinh như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hỏa Tinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Khốc(02/11/2019)

Vị trí của sao Thiên Khốc là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thiên Khốc trong bài viết dưới đây nhé! 1. Vị trí của sao Thiên Khốc Sao Thiên Khốc thuộc hành Thủy. Là một […]

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Đại Hao()

Sao Đại Hao là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đại Hao trong bài viết dưới đây nhé! 1. Sao Đại Hao là gì? Đại Hao nằm trong chòm sao Bác Sỹ được an như sau. […]

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hóa Kỵ(31/10/2019)

Vị trí của sao Hóa Kỵ là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Kỵ trong bài viết dưới đây nhé! 1. Vị trí của sao Hóa Kỵ Bàn về sao Hóa Kỵ thì sao nằm […]

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Hóa Khoa(30/10/2019)

Sao Hóa Khoa là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Khoa trong bài viết dưới đây nhé! 1. Sao hóa khoa là gì? Hóa Khoa là một sao trong hệ thống tứ hóa. Là nhóm […]

Tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh()

Sao Linh Tinh là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh trong bài viết dưới đây nhé! 1. Sao linh tinh là gì? Sao Linh Tinh là gì thì sao này thuộc Âm Hỏa, trợ […]

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Tang Môn(28/10/2019)

Vị trí của sao Tang Môn là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Tang Môn trong bài viết dưới đây nhé! 1. Vị trí của sao Tang Môn Tang Môn ở Đắc địa: gồm Dần, Thân, […]

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Kình Dương(25/10/2019)

Vị trí của sao Kình Dương là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đà La trong bài viết dưới đây nhé! 1. Sao Kình Dương là gì? Kình dương trong Tử vi là một sát tinh mang […]

Xem Thêm
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau