Phong thủy

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

Sao Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Thuộc hành hỏa là một hung tinh chủ sự phá hoại, thất bại và hao tán tiền bạc.

Tìm hiểu cách an sao và ý nghĩa của sao Phượng Các

Cách an sao Phượng Các như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Phượng Các trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hỏa Tinh

Vị trí của sao Hỏa Tinh như thế nào, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hỏa Tinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Khốc

Vị trí của sao Thiên Khốc là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thiên Khốc trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Đại Hao

Sao Đại Hao là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đại Hao trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Hóa Kỵ

Vị trí của sao Hóa Kỵ là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Kỵ trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Hóa Khoa

Sao Hóa Khoa là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Hóa Khoa trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Linh Tinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Tang Môn

Vị trí của sao Tang Môn là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Tang Môn trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu ý nghĩa của sao Kình Dương

Vị trí của sao Kình Dương là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đà La trong bài viết nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Đà La

Vị trí của sao Đà La là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Đà La trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Bạch Hổ

Vị trí của sao Bạch Hổ là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sao Bạch Hổ trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Lương

Vị trí của sao Thiên Lương là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thiên Lương trong bài viết nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Cơ

Vị trí của sao Thiên Cơ là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thiên Cơ trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Liêm Trinh

Vị trí của sao Liêm Trinh là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Liêm Trinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thiên Đồng

Vị trí của sao Thiên Đồng là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Liêm Trinh trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Thất Sát

Vị trí của sao Thất Sát là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Thất Sát trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Tham Lang

Vị trí của sao Tham Lang là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Tham Lang trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu chi tiết về sao Vân Hớn

Sao Vân Hớn là gì, kỵ màu sắc nào? Cách cúng sao Vân Hớn ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Vân Hớn trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu vị trí và ý nghĩa của sao Tử Vi

Vị trí của sao Tử Vi là gì, ý nghĩa của sao này ra sao? Để giải đáp thắc mắc, hãy cùng chuyên mục phong thủy tìm hiểu chi tiết về sao Tử Vi trong bài viết dưới đây nhé!

Xem Thêm
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau