Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 11/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
024
1059
4902
9317
1032
38897
78859
55193
93591
80815
91063
87396
86338
33170
08949
95620
903242
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 5;7; 4; 2;8; 2; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9;9; 3; 1;3;6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 04/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
538
6373
7906
5112
4112
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
83764
81812
56043
94152
669872
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 2;2;2; 8; 8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;4; 2; 3;3;4; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 27/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
366
9789
5888
1759
1490
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
47548
29131
43203
27775
401919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 9; 3; 1;7; 5;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 6; 5; 8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 20/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
671
0706
7225
5712
1798
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
00806
36694
40166
87226
829687
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;6;6; 2; 5;5;6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;9; 7; 4;5;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau