Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 15/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
389
6512
0330
7302
1654
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
18906
44541
11882
31580
620947
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;6; 2; 1;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 4; 6;7; 2;9; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 08/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
080
0565
7535
5430
5027
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
33865
66236
57552
50413
811308
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 3; 2;7; 5;6; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 5;5;8; 3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 01/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
630
2537
3870
0236
7703
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
17050
23756
03419
41964
202864
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 9; 1;8; 6;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 4; 4; 2; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 25/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
323
4935
0703
9483
7442
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
05337
93779
14115
06335
762003
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3; 5;8; 3; 1;5;5;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 9; 3;7; 4;7;