Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 10/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
405
8503
3463
7140
4575
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
98327
22643
92314
92588
567457
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5;6; 4; 7; 8; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 7; 3; 2;5; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
647
9971
2947
6823
7789
22944
73159
90368
66714
95274
18890
95321
80957
70573
39171
91312
487039
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 1;3; 9; 4;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 8; 1;1;3;4; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 27/03/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
974
3281
4812
4096
0112
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
38718
42626
62502
64142
443589
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 2;2;8; 6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4; 6; 4;9; 1;9; 6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 20/03/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
526
8221
5240
5741
2920
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
61852
18923
08950
44229
762966
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;3;6;9; 8; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 6; 6;