Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 25/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
725
2880
6619
2078
4319
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
37821
19302
73587
49421
149036
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9;9; 1;1;5; 6; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 7;9; 8; 7; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 18/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
550
9378
5866
4564
0514
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
35709
69456
69928
55881
571001
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 7;9; 4; 5;8; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 4;6; 4;8; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 11/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
983
1847
7687
3791
1467
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
48995
55033
61652
69974
429240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 3;9;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7;9; 4; 3;7; 1;4;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 04/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
820
7479
2066
4101
1923
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
23353
38020
55020
16312
998806
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;6; 2; 3;6;8; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 6; 3;9; 1;