Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
749
5940
2228
3780
3957
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
19221
60895
64244
60107
119454
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2;5; 1;8; 8; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 7; 5; 5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 26/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
756
3281
0376
2550
9002
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
54130
69469
62738
28874
343497
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6; 9; 1;2;4;6; 1;1;2; 6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 19/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
188
3699
7085
8123
2922
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
28619
47366
09291
80781
513265
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 7;9; 2;3;7; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5; 6; 1;5;8; 1;2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 12/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
952
6660
9757
9257
3488
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
14771
29772
37512
44206
425383
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1;2; 8; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;7;7; 1;2; 3; 5;8;