Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
627
1829
4012
0569
7674
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
00298
97377
05258
68914
692613
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 4;4; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 4;9; 3;4;5;7; 9; 3;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
217
8209
1690
7963
1535
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
18810
07829
11166
97033
481060
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;9; 7; 9; 3;5; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 5;6; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 12/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
680
6642
9624
0009
8213
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
35666
05353
34543
30964
572412
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 2; 3;4;6; 4; 2;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 05/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
571
1073
5691
2089
1978
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
41542
32580
93462
66209
391179
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;9; 6; 7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;1;3;8;9; 7;9; 1;2;