Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/02/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
449
0862
9127
9664
1789
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
79177
80434
07513
67090
415322
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2; 7; 4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4;4; 3;7; 9;9;9; 4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 25/02/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
591
1583
9440
0479
2202
36051
60029
97365
08577
12078
80876
27702
32391
23793
52834
58167
276110
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2; 9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5;7; 6;7;8;9; 3; 1;1;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/02/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
782
0573
0600
6416
2103
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
10627
65529
53755
94149
672720
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;6; 7;8;9; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8;8; 2; 3;3; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/02/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
989
1190
4623
5051
2191
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
33731
46617
43843
70109
595802
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2;5;9; 6;7; 3; 1;1; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 2;7;9; 1;