Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 29/06/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
375
0703
4815
8828
8370
42782
95585
77316
27970
24741
31382
28362
77976
55384
64804
50394
589406
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;6; 5;6; 8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 5;6; 2;2;4;5; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 22/06/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
374
7559
6501
0699
5908
54917
86693
88691
31244
32120
21074
81646
75105
56631
29583
88577
702100
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;8; 7; 1; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4;4;7; 3; 1;3;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/06/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
700
2581
7661
4000
8039
72197
48313
45616
77835
58618
82717
42085
05125
40659
39841
00083
301413
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;6;7;8; 5; 5;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1; 1;3;5; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 08/06/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
410
3886
9117
9167
8739
08807
04891
60328
61278
36476
06786
77282
26545
11786
15893
87578
857592
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 7; 8; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 6;8;8; 2;6;6;6; 1;2; 3;