Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
945
3516
3852
6565
5073
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
81465
36418
58359
08647
446147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 6;8; 5;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;9; 5;5; 3;4;6;9; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
467
1493
8365
7298
6391
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
13844
34350
24667
16592
168153
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 3; 2; 4;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;7;7; 8; 1;2;3;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 20/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
456
4483
3957
8572
7212
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
21271
33355
83191
72324
686797
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 2; 4; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;6;7; 3; 1;2;6; 3; 1;7; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
412
8978
4183
3903
4438
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
42835
31200
82928
13533
349293
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 2;3; 1;6;8; 3;5;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 3; 2;3; 9;