Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;8; 3; 2;3;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;3; 4;6;7; 4;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;9; 6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 6;8; 2;9; 3;6;7;7; 4;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 21/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
156
5090
9838
3011
0358
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
92820
03400
24105
75694
079141
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1; 8; 1; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8;9; 4; 5;5; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 20/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
815
8058
6185
8276
1705
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
48880
02725
38130
36659
103652
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5;8; 5; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 8;9;9; 9; 6; 5;9; 7;