Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 25/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
588
5914
8924
0403
5902
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
64624
71994
52399
44828
142954
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 4; 2;4;4;8; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 9; 4; 8; 4;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
052
9661
1499
6108
3544
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
25176
25620
78351
68470
103791
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;8; 1;8; 3;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;6;7; 1; 6; 1; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 11/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
120
3774
0339
5988
5948
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
82744
43600
09434
47687
234196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 8; 4;6;9; 3;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4; 7;8; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
901
5339
6916
5558
7835
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
83028
84272
97736
14712
328464
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;3;6;8;8; 6;8; 5;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 2;4; 2;9;