Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 17/02/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
000
3000
3948
5545
0194
41445
19194
84050
20029
23429
76908
58146
56762
47911
36074
15356
658149
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0; 0; 8; 1; 9; 9; 5; 5; 6; 8; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0; 6; 2; 4; 4; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 10/02/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
101
7117
9928
8852
6325
77130
30171
79398
11844
54967
27449
23225
49802
68191
88382
63805
986281
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 5; 7; 5; 5; 8; 0; 4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7; 1; 1; 2; 1; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 03/02/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
330
1535
8540
2270
4019
16015
83955
38377
85836
55040
15638
95041
60291
95587
01391
28060
810522
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 9; 2; 0; 5; 6; 8; 0; 0; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 0; 0; 7; 7; 1; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/01/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
872
2087
1907
5025
8206
51169
74994
46319
51630
10600
21128
01592
67637
54058
11902
63677
467901
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0; 1; 2; 6; 7; 9; 5; 8; 0; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 9; 2; 7; 7; 2; 4;