Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 17/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
928
7116
3647
1460
4272
39019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
85797
94559
01208
88849
208827
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 6;9; 3;7; 8; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 7; 2; 2; 4;7;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 16/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
913
7291
9110
4347
8687
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
57410
75164
01575
70700
756893
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 3;4;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 5; 7;9; 1;3; 3;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 10/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
114
7409
8934
3923
6686
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
68183
98232
03817
18803
461491
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 4;7; 3; 1;2;4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;6;9; 1; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 09/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
601
5174
4831
7900
3049
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
16146
74631
79776
46362
831147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6; 4; 1;1; 6;7; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 2;9; 4;6;8; 4;