Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 02/10/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
758
7491
6310
4206
0111
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
02392
40506
22524
06129
022083
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 1; 4;7;9; 3; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 6; 1;3; 1;2;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 01/10/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
493
1659
6257
1209
9769
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
04701
46251
45150
74958
331524
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 4; 9; 6;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;8;9; 9; 8; 3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 25/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
882
7382
5262
2356
7998
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
62573
01348
24173
09839
914754
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 6;9; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 6;7; 2;6; 3;3; 2;2;7; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 24/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
093
2182
1412
8738
5336
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
49117
96866
96588
33842
364275
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 2;7; 5; 6;8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4;6; 5; 2;5;8; 3;3;