Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 23/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
208
6403
2271
2859
2556
62293
65250
45233
28247
08231
40670
27957
69087
61296
73352
30674
498782
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 1;3; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;7;9; 1;4; 2; 7; 3;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 17/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
843
0978
8741
1789
5849
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
82863
70106
74923
83843
146131
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 3;6; 1; 4; 1;3;3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 8; 8;9; 2;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 16/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
265
4769
8740
4682
6331
89824
49910
96410
97870
90020
58383
88097
87871
12980
76727
62453
464117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;9; 1; 2;3; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 10/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
322
2495
6892
2410
7368
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
87752
60201
24456
90341
609738
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;2; 2;5; 8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6; 8; 4; 4;5; 2;5;