Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
687
6025
0588
7640
9536
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
34728
06822
75309
53085
644064
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1; 1;2;5;8; 6; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4; 5; 4;5;7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 11/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
797
3810
2376
9287
1401
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
46428
40847
19225
18279
172629
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 5; 5;5;8;9; 4; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 8; 6;9; 5;7; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
579
3003
0245
7955
3946
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
17422
10760
06824
45348
934122
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2; 2;4; 2;8; 5;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;5; 7;9; 2; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
781
3448
8797
2209
6758
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
26694
38730
49593
23014
968629
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;9; 4;6;7; 3;8;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4; 1; 3;4;7;