Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 06/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
694
6911
8521
4071
4316
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
34889
10520
34263
09223
291649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;6; 1;3; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;7;8; 1; 1;5;9; 4;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 29/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
413
1563
9698
6043
6813
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
27069
81394
84650
67983
643993
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4; 3;3; 1; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 2;3;7; 2;3; 4;8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 22/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
054
5548
0541
8354
9256
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
61144
60909
84283
07799
187240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4; 4;6; 1;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;6; 3; 6; 3; 1;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 15/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
911
1977
5627
0912
4575
80200
43902
71855
66893
32248
64843
21686
94260
32982
33458
42174
438348
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;2; 7; 3;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 4;5;7; 2;6; 3;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau