Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 07/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
989
5985
9231
1046
0398
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
88467
02281
14423
61434
875543
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3;5;9; 1;4; 3; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 2;7; 1;2;5;9; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
343
9300
2459
3847
5911
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
16255
53964
32734
25564
832616
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 4;8;8; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 4;4;6;7; 3;8; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
011
9715
4319
9182
9733
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
97242
45660
14214
01813
700957
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1;1;3;4;5;9; 3; 3; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 9; 2;9; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
233
4387
8047
1648
6506
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
08177
93481
59635
28510
835628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 5; 8; 3;5; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1; 7; 1;7;7; 8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau