Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 08/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
934
5479
8848
9073
3613
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
72162
83589
98326
89123
435861
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 3;8; 3;6;6; 4; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2; 3;9; 9; 3;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 01/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
645
5285
9513
4584
3913
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
02140
42326
01620
99789
000736
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 3;3;8; 6; 1;6; 4;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;5;9; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 24/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
396
6578
0864
0081
6179
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
25955
65598
29994
02870
419588
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;7; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5; 4;4; 8;9; 1;5;8; 4;6;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 17/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
056
3378
4255
1495
0734
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
52425
91935
90147
10094
829996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 7; 5;5; 4;5; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;5;6; 4; 8; 4;5;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau