Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 05/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
720
3518
0826
9339
8491
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
91672
78975
83478
02523
006152
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 3;5;6; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 6; 2;3;5;8; 4;6; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 28/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
850
8671
5422
4732
7954
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
43590
84746
54116
33531
552155
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 6;8; 2;3;3; 1;2; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5; 1;9; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 21/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
398
7360
1802
7097
1536
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
23313
55070
31245
96638
378081
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 3; 6;8; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;7; 1; 7;7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 14/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
379
5912
6901
6031
6940
24170
61313
20002
66573
12670
47876
82469
33573
24739
23903
76331
630229
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;3; 2;3; 9; 1;1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 3;3;6;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau