Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 07/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
789
7850
1337
1510
5699
71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325
69532
89787
69154
19108
066425
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 5; 5; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;7; 7;8;9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
534
5376
0270
2772
2547
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
46732
62038
31075
02937
173171
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;2; 2;4;7;8; 7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1; 2;5;6;6; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
349
6852
8430
8180
4711
82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094
14094
28644
38569
97419
023632
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;9; 1; 2; 7; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 9; 2; 2;4;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
665
7081
5914
5950
8911
49666
56531
58811
22087
33866
45173
89281
55388
46257
95488
72056
429638
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;4; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 5;6;6; 3; 1;1;7;8;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau