Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 05/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
884
2592
8387
2605
1157
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
45024
38626
92912
54285
915617
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 2;6;6;7; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7; 4; 1; 4;5;7; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 28/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
558
1284
9590
4561
7587
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
00436
86304
82881
91561
946593
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 3;5;6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 1;1; 4; 1;4;7; 3; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 21/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
530
1479
3109
6838
4948
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
89414
91665
84925
30932
546904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 9; 4; 5; 1;2;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;5; 2;8;9; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 14/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
845
6816
8749
3786
1865
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
68450
94614
23160
05606
312151
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7;8; 3;4;6; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;5; 1; 6;6; 2;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau