Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 13/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
340
5973
6277
3360
6713
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
29616
97767
59938
66351
282175
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;3;5;5;6;9; 3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 6;7; 3;5; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 06/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
681
1590
4393
1640
6705
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
69431
30679
13064
01145
970856
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5; 6; 4; 1; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 4;5; 9; 1; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 30/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
943
8382
9789
0065
7150
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
11254
20733
07838
42046
378947
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;3;8; 3;5;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;5; 2;9; 3;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 23/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
263
0933
4669
3201
7771
42347
21621
56721
19586
00085
66300
30831
85363
30668
42750
76476
953928
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;1;8; 1;3; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;3;8;9; 1;6; 5;6;