Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 05/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
107
5365
6729
1126
6044
97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308
72092
98840
50891
32809
204147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8;9; 6;9; 4;8;9; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5; 3; 6; 1;2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 03/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
096
9319
5879
8421
8592
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
77105
18824
12430
24135
331639
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5;6;9; 1;4; 5;6;9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5;9; 2;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 29/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
453
9927
2176
1003
8051
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
66390
40716
87280
58068
124399
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;6;7; 2;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 8; 6; 9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 27/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
260
6879
4846
9181
6545
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
55682
86425
56854
80920
467972
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;7; 5; 7;8; 5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 2; 9; 1;2;