Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Nam

kết quả xổ số Quảng Nam XSQNM ngày 05/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
232
7520
5355
0254
6111
68940
76859
63202
63380
41038
58109
96364
15038
05598
14031
15759
784924
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 1; 4; 1;2;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;9;9; 4; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Nam

kết quả xổ số Quảng Nam XSQNM ngày 28/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
751
4852
4040
4591
9532
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
43060
98137
14846
17275
355220
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;7;9; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4; 5; 5; 1;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Nam

kết quả xổ số Quảng Nam XSQNM ngày 21/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
365
2862
3512
1017
5192
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
93365
86133
99389
73592
069039
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 8; 3;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 2;5;5; 5; 6;9; 2;2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Nam

kết quả xổ số Quảng Nam XSQNM ngày 14/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
987
1402
0473
5331
4392
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
23171
47609
91921
96954
346995
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;9; 1; 1;4;6;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 1;3; 7; 2;5; 7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau