Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 02/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
930
1131
3844
6542
7426
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
97745
27403
11140
23132
097415
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 5; 6; 1;2;6;7; 2;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
869
0642
7846
9819
6315
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
77713
93696
09340
65906
504117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 3;5;7; 7;9; 3;8; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 8; 2; 1;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 18/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
534
3283
2342
7409
7883
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
96397
70022
97802
79242
227867
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 5; 2; 4;5; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 9; 1; 3;3;7;9; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 11/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
947
8932
7028
3593
9246
78763
22488
76789
79164
23229
27771
62494
21890
71051
04322
20269
298285
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8;9; 2; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;4;9; 1; 5; 8;9; 3;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau