Mở thưởng hôm nay

xsmt thứ 5, xsmt ngày mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
261
9293 tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;

xsmt thứ 4, xsmt ngày 03/03/2021 mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
676
384535827215
5852
88785112393151503503294484842596144
9004350642
61081
66621
080579
04
921
7683 5506 7311
2147
34305387525453719812863243439065971
6516596191
25388
21619
974173
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 5;5; 1;5; 9; 2;3;4;5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 6;6;9; 1;2;5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5;6; 1;2;9; 1;4; 7; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 5; 1;3; 3;8; 1;

xsmt thứ 3, xsmt ngày 02/03/2021 mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
504
691627229857
8025
03081138031241885647277380301278590
1747437266
94241
65365
289014
97
510
5906 3924 9580
6752
18803911499388618518008531257838209
3032345185
23711
22533
439867
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 2;4; 6;8; 2;5; 8; 1;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 5;6;7; 4; 1;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;9; 1;8; 3;4; 3; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3; 7; 8; 5;6; 7;

xsmt thứ 2, xsmt ngày 01/03/2021 mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
398
644046856150
8357
88109245879600018685064481966216950
8664410420
00067
57913
666323
61
572
2421 3500 7860
9548
86368284719257787735386837240457128
5085592519
29467
36209
805286
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 1;3; 3; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 2;7; 5;5;7; 8;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 9; 1;8; 5; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;7;8; 1;2;7; 3;6;