xsmb thứ 7, xsmb ngày mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
tructiep
02917
92075
95679
34008
02955
63385
53599
00340
54607
1211
2080
8508
2732
1906
5140
1899
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7;8;8; 1;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 5;9; 5; 9;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau