xsmb thứ 5, xsmb ngày 20/02/2020 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
... ... ... ... ...
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
... ... ... ... ...
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau