Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 06/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
400
9602
9957
9125
5924
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
42077
64444
32854
19976
722917
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7; 4;5; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6;7;9; 5; 6;7; 5;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 02/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
749
6415
8312
2201
8226
99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
98517
65384
78363
58800
014567
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 2;5;7; 4;6; 5; 4;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 4;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 29/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
274
2173
3150
7430
8305
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
22963
41205
69973
71215
067158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;5;5;9; 5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 3; 3;3;4;8; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
052
4142
7712
4437
4905
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
10013
06928
47874
01865
908857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 2;3;6; 8; 7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 5; 4;4;8; 4; 2;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau