Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 20/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
260
4316
2058
6327
6064
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
46039
38859
99142
66920
257857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 7; 6;7;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 8;9; 4; 1;3; 2;2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 13/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
794
1121
6475
3490
8630
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
84356
42540
47395
57726
975162
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2; 1;6; 5; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 2; 5; 3; 3;4;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 06/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
047
2293
7572
5840
7827
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
88512
77346
83828
77671
224022
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;8; 2; 2; 7;8; 6;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 1;2; 5; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 30/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
943
0371
4591
5358
4387
19644
81929
30022
43743
55173
75972
26071
02571
12940
41332
00040
196175
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 2; 3;3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1;1;1;2;3;5; 7; 1;