Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 01/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
489
6624
4878
6633
7646
73118
92235
14711
95385
93994
04986
17171
38820
93115
85805
75166
210867
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;5;8; 4; 3;5; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 1;8; 5;6;9; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 24/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
776
4935
4137
4453
2514
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
19110
34355
06482
55652
573288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 4; 5; 5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5;7; 4; 6; 2;8; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 17/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
587
2884
9918
6181
2954
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
90802
01569
07478
81072
071559
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;5;8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;8;9; 9; 2;6;8; 1;4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 10/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
540
4148
8393
8888
0938
59186
17012
42788
76351
41260
17919
54975
13674
33483
45840
44125
571324
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 4; 5; 8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4;5; 3;6;8;8; 3;