Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 16/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
744
8145
2478
4810
5740
62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753
69471
71379
05486
48979
628599
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1; 1;4;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;6; 1;8;9;9; 6; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 09/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
187
1437
9112
3504
1280
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
66343
18968
77208
60412
644493
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;8; 2;2;8;8; 7; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 7;8; 7;8; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 02/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
968
2992
2337
0652
9290
58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836
29266
72461
92137
72450
443538
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 3; 5; 6;7;7;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;5;6;8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 23/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
288
2467
3070
5029
6238
24835
54820
58389
87140
80283
05261
97421
26419
78235
07444
70748
760133
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;9; 3; 5;5;8; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7; 3;8;9;