Mở thưởng hôm nay
Kết quả đài
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 10/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
606
8027
7419
9306
6125
27856
11839
53318
88116
76436
39500
29375
19298
71270
14380
41148
793321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 6;8;9; 1; 5;7; 6;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 03/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
620
9870
8106
5410
5938
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
52767
49813
19631
24009
285556
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9; 3;4;4;5; 1;3;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
030
2151
2474
0406
3214
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
51675
56374
07395
69552
350037
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 4;8; 7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;8; 4;4;5; 6; 4;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 19/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
497
0719
8185
6123
7300
72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711
21006
14489
00571
80405
615960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 1;9; 3;7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1;6;7; 5;9; 2;7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau