Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 18/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
28
413
766
550
9972
4650
8057
0190
9775
tructiep
tructiep
tructiep
33957
38478
38074
92364
69049
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;7; 6;8; 2; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;7;7; 4;6; 2;4;5;7;8; 6; 5;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 17/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
56
849
632
541
4858
9732
0906
5734
5995
tructiep
tructiep
tructiep
59976
69948
45698
76496
58553
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;6; 1;5;9; 1; 2;2;4; 1;6;8;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 6;8; 6;8; 6; 5;6;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 16/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
87
553
568
678
8056
2721
9310
9589
6644
tructiep
tructiep
tructiep
68037
86767
26845
95077
17713
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;3; 1; 4;7;8; 4;5;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;6;7; 4;7;8; 7;8; 7;8;9;9; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 15/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
10
284
673
985
3554
3113
6305
4666
1625
tructiep
tructiep
tructiep
92663
63665
59642
13716
93649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 2;3;6; 5;5;9; 2; 2;3;9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6; 3;5;6; 3;6; 4;5; 1;4;4;