Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 05/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
28
757
450
720
9446
7165
3883
2157
8958
tructiep
tructiep
tructiep
88844
27295
71137
01905
00081
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5; 1;5;7;8; 4;7; 4;6;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;7;8; 5; 9; 1; 3;3; 2;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 04/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
64
870
440
693
2800
2710
2069
7376
8015
tructiep
tructiep
tructiep
39341
14393
29784
98155
04408
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 5; 2; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 4;7;7;9; 3;5;6; 2;4;9; 3;3;3;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 03/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
08
679
741
845
4130
2225
9739
3893
4075
tructiep
tructiep
tructiep
15605
56082
16546
78005
00370
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;8;8; 2; 5;6;6; 9; 1;1;2;4;5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 5; 5;9; 2;3;3; 3;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 02/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
16
307
353
763
2134
0619
8323
0185
4008
tructiep
tructiep
tructiep
83562
75355
76720
03825
71963
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;7;8; 6;9;9; 3;5;9; 4;4; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;4;5;8; 2;3; 3; 3;6; 4;5; 7;