Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 05/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
37
953
112
874
0729
3784
1825
7897
5657
tructiep
tructiep
tructiep
72726
62831
29399
09046
80983
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;7; 1;2; 2;5;6;9; 1;7; 6;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;7;7; 4;8; 2;4;8;9; 3; 4;9; 7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 04/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
38
609
398
915
1174
8526
6947
1634
6044
tructiep
tructiep
tructiep
46888
13051
35872
22919
51859
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9;9; 5;8;9; 6;8; 4;6;7;8;9;9; 4;4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 6; 2;4;7; 8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 03/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
70
430
459
116
4135
7946
0562
8432
6252
tructiep
tructiep
tructiep
47655
30419
63525
74026
65169
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 1;4;6;9; 5;6; 2;5;5; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;5;9; 2;6;9; 7;7; 4; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 02/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
19
634
766
963
8682
3780
9427
9341
1822
tructiep
tructiep
tructiep
43964
77103
30412
12669
64668
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 2;9; 2;7; 4;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;2; 2;3;4;6;6;8; 9; 7;8; 2;3; 1;8;9;