Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 22/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
17
220
319
205
3329
1960
3013
8505
0372
tructiep
tructiep
tructiep
31166
16493
74574
23615
56628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;6;7; 3;5;7;9; 8; 9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;2;5;6;6; 1;2;4;9; 2; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 21/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
20
082
955
126
8738
0874
1320
1402
3657
tructiep
tructiep
tructiep
93482
67157
02778
00442
93188
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 9; 6;7;8; 8; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7;7;8;9; 5;7; 4;7;8; 2;2;4;8; 1;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 20/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
93
078
211
930
5101
5064
2617
1255
9438
tructiep
tructiep
tructiep
10246
09333
26081
76644
56449
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;7; 4;9;9; 3;8; 4;6;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;7; 4; 2;3;8;9; 1;7; 3;7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 19/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
67
824
718
423
3012
4230
5354
7655
4600
tructiep
tructiep
tructiep
17762
21068
11804
67039
86847
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;4; 2;8; 3;3;4;6; 4;9; 2;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5; 2;7;8; 9; 1;3;8;