Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 26/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
36
887
164
354
2180
4331
8163
3103
4608
tructiep
tructiep
tructiep
15188
32390
20921
05339
40891
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 2;4;5; 1;4; 1;3;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 3;4;7; 6;7;8; 4;7;8; 1; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 25/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
03
508
259
535
4652
8352
8556
2395
5143
tructiep
tructiep
tructiep
16180
06396
01356
30971
82380
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5;8;9; 4;9; 5; 4;5; 2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;2;6;6;6;9; 1;3;3; 4;5;6;8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 24/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
92
400
645
796
3469
2663
9444
7017
7483
tructiep
tructiep
tructiep
72908
80575
46835
11985
77196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 1;6;7;9; 2; 5;9; 4;5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 3;3;9; 5;5; 3;5; 2;6; 6;7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 23/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
29
185
040
599
5772
4335
5732
9424
2448
tructiep
tructiep
tructiep
74278
08901
35744
86038
46724
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;3; 4; 4;9; 2;4;5;8;8; 3;4;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6; 2;5;8; 4;5; 6;7;9;